Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

WNRA in een notendop” 

Laten we het eens hebben over de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Voor je dagelijkse werkzaamheden, je salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioen verandert er niets. Maar wat verandert er dan wel vanaf 2020? En wat is het belang van een lidmaatschap van een vakbond? De AVB licht dit graag toe.

 

Wat verandert er?

Vanaf 2020 wordt de ambtelijke aanstelling van rechtswege omgezet in een arbeidscontract. Je krijgt zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als een werknemer in het bedrijfsleven.  

Tweezijdige arbeidsovereenkomst

Het grote verschil tussen de tweezijdige arbeidsovereenkomst en de ambtelijke aanstelling is gelegen in de (theoretische) mogelijkheid zelf te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. 


De eerste zes maanden na de invoering van de WNRA geldt de cao Rijk als een standaard cao. Dit betekent dat er dan nog geen onderhandelingsruimte is, want bij een standaard-cao mag je geen afwijkende afspraken maken.  


Dit hebben de bonden afgesproken om een zo soepel mogelijk overgang te realiseren. Maar na afloop van die eerste cao bestaat de kans om een cao te maken met meer ruimte voor het individu om afwijkende afspraken te gaan maken. Of dat gebeurt is nu nog niet te zeggen.  


In ieder geval zal de werkgever opnieuw met vakbonden het overleg gaan voeren. In tegenstelling tot vroeger is het niet langer verplicht voor een wijziging de instemming van de vakbonden te krijgen.  
Teneinde te voorkomen dat de werkgever eenzijdig wijzigingen gaat aanbrengen is het nog belangrijker de vakbonden over een grote achterban beschikken, zodat ze een geduchte gesprekspartner kunnen blijven. 


Het is straks overigens ook mogelijk in de cao af te spreken dat bepaalde arbeidsvoorwaarden alleen gelden voor de leden van vakbonden.

Heel andere ontslagbescherming, Vanaf januari 2020
Ontslag tijdens reorganisatie of langdurige arbeidsongeschiktheid de werkgever heeft toestemming van het UWV nodig. Bij andere redenen voor ontslag moet de werkgever naar de kantonrechter. Het ontslag wordt dus vooraf getoetst. Daarmee heb je meer ontslagbescherming dan nu het geval is. 


Aanvechten ontslag kan nu door bezwaar en beroep tegen de ontslagbeschikking. Straks zal je je bezwaren bij de kantonrechter moeten aanbrengen. Hierbij is dan ook nog de mogelijkheid tot hoger beroep en cassatie. 


Ontslag tijdens ziekte, op dit moment kan je werkgever je niet wegens ziekte maar wel tijdens ziekte ontslaan (bijv. tijdens een reorganisatie) Straks kan dat niet meer. Je kunt niet ontslagen worden tijdens de eerste 2 jaar als je volledig arbeidsongeschikt bent. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan kun je tijdens de eerste 3 jaar niet worden ontslagen.

Waarom lid worden van een vakbond?

Krijg je te maken met ontslag, door ziekte, reorganisatie of om andere redenen dan kan de AVB zorgen voor de nodige bijstand. Wij zijn dé vakvereniging voor de medewerkers in de invordering en deurwaarderij. De AVB is aangesloten bij de vakbond CMHF, dit is een onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden. De CMHF is aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals. Op deze manier kunnen wij de rechtspositionele belangen van onze leden vertegenwoordigen in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO). De CMHF onderhandelt met de werkgever over betere arbeidsvoorwaarden voor onze leden.  

 

De AVB staat haar leden bij in gesprekken met de werkgever, maar ook door het verlenen van gespecialiseerde rechtsbijstand als het daadwerkelijk op een procedure aankomt. Onze advocaat is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. 

 

 

Het arbeidsvoorwaardenoverleg wordt een CAO overleg. Dit kan tot gevolg hebben dat de werkgever de afspraken die hij maakt met vakbonden alleen laat gelden voor de leden van deze vakbonden.  

 

Lid zijn van een vakbond is vanaf 1 januari 2020 dus belangrijk, als je je belangen vertegenwoordigd wil hebben! 

 

Een volledig lidmaatschap met rechtsbijstand kost bij ons €16,00 per maand. Laat je je lidmaatschap via IKAP inhouden van je salaris zijn de kosten €15,50 per maand. De eerste 3 maanden lidmaatschap zijn gratis. Tevens kun je je IKAP inzetten voor de betaling van de contributie. Je kunt in oktober bij ons een verklaring opvragen, hiermee kun je c.a. 38% van je betaalde contributie terugkrijgen bij je salaris in november. 

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: