De belastinginvorderaar

De Ontvanger is de belastinginvorderaar en wordt ook wel invorderingsspecialist genoemd. Hij/zij bevordert de tijdige betaling van belastingen door particulieren, Midden –en Klein Bedrijf, en de grootste bedrijven van Nederland. De invorderingsspecialist komt in actie als voor het innen van belastinggelden specifieke, civiel rechterlijke kennis nodig is. Daarnaast is de invorderingsspecialist verantwoordelijk voor de behandeling van complexe invorderingsrisico’s.

Werkzaamheden

Als invorderingsspecialist signaleer je (mogelijke) betalingsproblemen, je controleert, bespreekt en behandelt verzoeken van ondernemers, grootaandeelhouders of particulieren die uitstel van betaling of kwijtschelding van hun belastinggelden willen. De invorderingsspecialist gaat met klanten of met hun adviseurs in gesprek over hun betaalgedrag en voert overleg over betalingsregelingen.

De invorderingsspecialist onderzoekt verhaalsmogelijkheden, door raadplegen van diverse systemen of door het laten verrichten van een boekenonderzoek. Indien er verhaal is wordt de  belastingdeurwaarder ingezet om executiemaatregelen te nemen. Indien invordering bij een bedrijf niet mogelijk is, bekijkt de invorderingsspecialist de mogelijkheid om de bestuurder aansprakelijk te stellen. Hierdoor kan de belastingschuld bij de bestuurder worden verhaald.

Het voeren van procedures behoort ook tot de functie. De invorderingsspecialist schrijft verweerschriften, en voert verweer ter zitting.

Opleiding 

Binnen de invordering werken medewerkers met opleidingsniveau vmbo tot en met universitair. Een studierichting rechten, fiscaliteit en/of economie wordt vaak gevraagd voor deze functies. Bij aanstelling volgt de medewerker een intern opleidingsprogramma en relevante cursussen.

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: