Vergaderingen AVB

Bestuursvergadering

Het bestuur komt minimaal tien keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen worden gehouden op diverse locaties.

Vergadering regiovertegenwoordigers en bestuur

De regiovertegenwoordigers en het bestuur vergaderen 2 tot 3 keer per jaar zodat het bestuur weet wat er het land speelt.

 

Vergaderingen met externe organisaties

Naast bovengenoemde vergaderingen zijn er vergaderingen met de:

  • Sectieraad (GOBd)

  • CMHF

  • Sectorraad Overheid/Financiën en Lagere Overheden.

  • FOGO (Interdepartementaal overleg)

 

In deze vergaderingen wordt aandacht besteed aan o.a. bundeling van de verschillende vakgroepactiviteiten zoals opleidingen en scholing, het verbeteren en uitbouwen van kennis alsmede het uitwisselen van ontwikkelingen op andere departementen. Het meepraten in het voorbereidingstraject tot het komen van de arbeidsvoorwaarden. Het zoeken naar wegen om de kennis op een hoger niveau te brengen.

ALV

De Algemene Leden Vergadering wordt éénmaal per jaar belegd. De volgende ALV is gepland op 16 april 2019. U kunt zich tot 1 april 2019 aanmelden voor de ALV. 

 

De ALV zal dit jaar plaatsvinden in het Golden Tulip hotel Het Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 43861MC Nijkerk.

Dit jaar staat de ALV in het teken van de leden, en zal er geen symposium plaatsvinden. Het bestuur wil graag met de leden in gesprek over de actuele ontwikkelingen binnen hun beroep. Tevens zal er aandacht besteed worden aan de gevolgen van de wet normalisering ambtenaren voor de rechtspositie van de leden. Het onderwerp de herziening van het executie- en beslagrecht en de impact hiervan op ons werk komt eveneens aanbod.

Bijdrage in de kosten:- bij vooruitbetaling vóór 1 april: € 15, 00 s.v.p. overmaken naar rekeningnr. NL 13 RABO 0346 4469 61 tnv AVB - aan de zaal contant: € 16, 50

 
Foto impressie ALV
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: