• admin

Corona-spoedwet in werking getreden


De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de corona-spoedwet) is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd en daarmee in werking getreden. Sommige bepalingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 16 maart. De wet is bedoeld om het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur zo goed mogelijk te laten functioneren onder de beperkende coronamaatregelen en geldt tot 1 september 2020, maar kan zo nodig met telkens 2 maanden worden verlengd. Lees verder


bron:rechtspraak.nl


#corona #spoedwet #rechtspraak #overheid # openbaarbestuur #deurwaarder #invordering

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: