• admin

‘AMBTENAREN ZIJN JE GROOTSTE KAPITAAL’
Erken het belang van vakmanschap en vakkennis van ambtenaren en zorg voor een degelijke kennis- en onderzoeksinfrastructuur, zodat ambtenaren hun werk naar eer en geweten kunnen doen. Deze oproep doet vakbond CMHF (Centrale voor Hogere en Middelbare Functionarissen) op basis van een enquête onder 124 leden.


Zorg en frustratie De enquête toont dat veel rijksambtenaren zich zorgen maken over de kwaliteit van de dienstverlening van de rijksoverheid. Als oorzaken noemen de respondenten een combinatie van onhaalbare politieke keuzes, reorganisaties, taakstellingen en schaalvergrotingen. Een andere oorzaak is uitholling van de kennis- en onderzoeksinfrastructuur binnen het rijk. Pakweg de helft van de respondenten is werkzaam op kerndepartementen, maar ook de Belastingdienst en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) zijn behoorlijk vertegenwoordigd. In die laatste (uitvoerings)organisaties wordt de frustratie meer gevoeld, dan op de beleidsministeries en zijn de leden veel kritischer, is de indruk van Maurits Hoenders, beleidsadviseur Rijk van vakbond CMHF. Lees verder


#CMHF, #ambtenaren, #rijksoverheid, #vakmanschap, #vakkennis


bron: Binnenlands bestuur


  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: