• admin

Arbobalans 2018: meer burn-out klachtenWerknemers ervaren hoge taakeisen en kunnen daar zelf weinig invloed op uitoefenen. Dit vertaalt zich in een stijging van burn-outklachten bij werknemers. Dat staat in de Arbobalans 2018, die TNO onlangs heeft gepubliceerd. De Arbobalans wordt tweejaarlijks door TNO samengesteld. De Arbobalans geeft een overzicht van de kwaliteit van de arbeid en werkgerelateerde gezondheid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. Lees verder

#stress #belastingdienst #werknemers #arbo #burnout #Arbobalans #Overheid

12 keer bekeken
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: