• admin

Belastingdienst modderde jaar in stilte door met falend project'Gebrekkige managementinformatie, slecht risicomanagement' en gebrek aan onderlinge communicatie zijn volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën de oorzaak van de problemen met de inning van de schenk- en erfbelasting bij de Belastingdienst.

In een brief aan de Kamer erkent hij niet alleen dat er zaken 'echt niet goed' zijn gegaan, maar ook dat het precies dezelfde problemen zijn, die een jaar eerder ook al werd aangewezen als oorzaak van de ontsporing van de vertrekregeling bij de Belastingdienst. Het project is volgens Snel 'helaas exemplarisch' voor de werkwijze die de onderzoekscommissie Joustra-Borstlap eerder aantrof bij de dienst.

De problemen spelen al sinds 'medio 2016' maar werden volgens Snel pas in september 2017 op hoog ambtelijk niveau aangekaart. Hijzelf en minister van Financiën Wopke Hoekstra werden op 13 en 14 november geïnformeerd. Of en wanneer hun voorgangers Eric Wiebes en Jeroen Dijsselbloem op de hoogte werden gesteld, staat niet in het 'feitenrelaas'.

De woordvoerder van Snel zegt dat Wiebes, inmiddels minister van Economische Zaken en Klimaat, al in 'zijn laatste weken' zat toen het probleem in zijn volle omvang duidelijk werd. Het is volgens hem 'niet waarschijnlijk dat hij het nog heeft meegekregen'.

De problemen met de schenk- en erfbelasting kwamen vorig jaar aan het licht toen minister Wopke Hoekstra in de Najaarsnota een tekort van €450 mln moest rapporteren bij de inning van schenk- en erfbelasting. De vervanging van het IT-systeem dat daarvoor wordt gebruikt was spaak gelopen. Het oude systeem werd afgeschakeld terwijl het nieuwe nog niet werkte.

Snel kondigt aan nu alles op alles te zetten om de achterstand in te halen. Ook wordt gekeken naar snellere duidelijkheid voor belastingplichtigen, die in ieder geval geen belastingrente hoeven te betalen. Maar het nieuwe systeem voor de erfbelasting draait pas volgend jaar zoals beoogd en dat voor de schenkbelasting pas in 2021, schrijft Snel. lees verder

#wopkehoekstra #dijselbloem #belastingdienst #ic

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: