• admin

Breed Moratorium: stimulans om voortraject goed te regelenEen adempauze van een halfjaar, waarin schuldeisers niet mogen aankloppen voor geld, er geen beslag mag worden gelegd op bijvoorbeeld woningen en goederen en mensen niet uit huis worden gezet. Zo kunnen schuldhulpverleners en schuldenaren in alle rust de financiën onder controle krijgen. Dat is de kern van het brede moratorium, dat 1 april ingaat. Gaan gemeenten hier veel gebruik van maken? En wat vinden de deurwaarders ervan?

Oscar Jans van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Janine Ottenhof van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, noemen het Breed Moratorium het uiterste redmiddel. ‘Wat ons betreft is het een positief instrument’, zegt Ottenhof. ‘Je kunt het inzetten als schuldeisers blijven invorderen en niet op andere gedachten zijn te brengen. Het Breed Moratorium geeft schuldenaren en schuldhulpverleners dus de mogelijkheid om in dossiers waar het “dweilen met de kraan open is” structureel aan een oplossing te werken.’

Veel werk

Zowel Jans als Ottenhof verwachten dat het Breed Moratorium niet vaak wordt ingezet. Beiden hebben de ervaring dat schuldeisers bereid zijn om een goede regeling te treffen - zeker de grote incasseerders. Jans: ’In een heel enkel geval wil een - doorgaans kleine - incasseerder niet meewerken.’

Het Breed Moratorium brengt wel wat werk met zich mee. Ottenhof: ‘Gemeenten moeten aan nogal wat voorwaarden voldoen om aan zo’n procedure te beginnen. Zo moeten ze bijvoorbeeld budgetbeheer aanbieden. Niet iedereen heeft die dienstverlening, dus dan moet je erin investeren. Daarnaast moeten ze de kosten betalen voor de rechtbank, want de rechter moet beslissen of de adempauze kan worden ingesteld. Dit bedrag mag een gemeente niet in rekening brengen bij de schuldenaar of de schuldeisers. En er komen nogal wat administratieve handelingen bij, zoals het opstellen van een verzoekschrift en het maken een overzicht van baten en lasten. Dat kan ook ingewikkeld zijn, want niet elke cliënt heeft alle gegevens meteen paraat.’ lees verder

#breedmoratorium #schulden #belastingdienst #deurwaarder #schuldhulpverlening

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: