• admin

Jurisprudentie/wetsvoorstellen week 12Steeds vaker vervolging via artikel 12-procedure

Gerechtshoven hebben in de afgelopen 10 jaar het aantal verzoeken om het Openbaar Ministerie opdracht te geven vervolging in te stellen, met bijna 30 procent zien stijgen. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2005 gebeurde het 2.225 keer, in 2016 2.880 keer.

In Nederland beslist het Openbaar Ministerie of een zaak voor de rechter komt. Als het OM hiervan afziet, kan het gerechtshof worden gevraagd via de zogenoemde artikel 12-procedure toch opdracht tot vervolging te geven.

In NRC Handelsblad werden gisteren (woensdag 22 maart) 2 verklaringen genoemd voor deze stijging. De eerste is dat slachtoffers de afgelopen decennia een steeds grotere rol kregen toebedeeld in het strafproces. De tweede verklaring zou de toegenomen mondigheid zijn: mensen leggen zich minder snel neer bij de beslissing van een autoriteit.

Het aantal keren dat een artikel 12-procedure daadwerkelijk tot vervolging leidt is over de jaren heen stabiel: 10 procent.

(bron: rechtspraak.nl)

Wet continuïteit ondernemingen: Nadere memorie van antwoord

Wijziging van de Faillissementswet i.v.m. de aanwijzing door rechtbank van beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen. lees verder

(bron: 1e kamer)

Technisch reglement bestuursrecht en civiel recht

Het reglement over het digitale systeem van de gerechten treedt op 1 april 2017 in werking. Het beschrijft de toegang tot, en het gebruik van het digitale systeem van de Rechtspraak. Het reglement bevat regels over het webportaal Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak (waarmee professionele partijen kunnen worden aangesloten op de digitale systemen van de Rechtspraak) en omschrijft ook de technische voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat gebruik kan worden gemaakt van het digitale systeem. Het is een volgende stap in de ontwikkeling van digitaal procederen. Het reglement is woensdag (22 maart 2017) gepubliceerd in de Staatscourant.

De Rechtspraak past het reglement aan als de ontwikkeling van de digitale systemen daarom vraagt. Op dit moment geldt het reglement alleen voor digitale asiel- en bewaringszaken en voor de nieuwe digitale civiele vorderingsprocedure.

lees verder

bron: rechtspraak.nl)

Kort geding: Executiegeschil, openbare verkoop woning door hypotheekhouder

Hypotheekhouder heeft in redelijkheid tot de uitoefening van het recht van parate executie kunnen komen. Er is al lange tijd sprake van een betalingsachterstand die ondanks toezeggingen door de hypotheekgever niet wordt ingelopen en alleen maar groter wordt. Verder heeft de hypotheekgever niet aannemelijk gemaakt dat het realistisch is dat de volledige achterstand en de veilingkosten binnen drie maanden kunnen worden voldaan. Hypotheekgever heeft de door hem verwachte inkomsten op korte termijn onvoldoende onderbouwd en hard gemaakt.

Een onderhandse verkoop van de woning is nu geen reële optie meer. Hypotheekgever is niet ingegaan op eerdere voorstellen voor een volmacht onderhandse verkoop. De omstandigheden dat de woning is belast met een tweede hypotheek en een executoriaal beslag, en de aanmerkelijke kans dat de woning is verhuurd door hypotheekgever, werken belemmerend bij een onderhandse verkoop. Lees verder

(bron: rechtspraak.nl)

Bodemzaak :Afwijzing vorderingen van uit ambt gezette deurwaarder tegen accountants van bureau financieel toezicht.

Geen ernstig verwijtbaar optreden van de accountants. Reconventionele vordering tot vergoeding van advocaatkosten in tuchtrechtprocedures afgewezen, omdat de accountants deze kosten niet zelf gemaakt hebben. Lees verder

(bron: rechtspraak.nl)

#ar12procedure #gerechtshoven #OM #ondernemingen #bestuursrecht #civielrecht #digitalesysteemrechtspraak #executiegeschil #openbareverkoop #hypotheekhouder

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: