• admin

Belastingdienst moet onverwachts voor €55 mln extern inhurenDe Belastingdienst heeft vorig jaar onvoorzien nog voor €55 mln aan extern personeel moeten inhuren. Die waren nodig voor projecten, maar ook voor de primaire processen: onder andere de afhandeling van bezwaren en de inning.

Dat blijkt uit een brief die minister Jeroen Dijsselbloem naar de Kamer heeft gestuurd. Het gaat om tegenvallers die zich na de Najaarsnota nog hebben voorgedaan. Dijsselbloem noemt de bijstelling 'van majeure omvang'.

De overschrijding van €55 mln wordt gecompenseerd door 'minder materiële uitgaven', onder andere voor ICT. In totaal werd daarop €99 mln bespaard.

Volgens Dijsselbloem houden de hogere uitgaven voor externe inhuur vooral verband met de inzet bij 'innovatieve projecten in het kader van de Investeringsagenda', de grootscheepse reorganisatie van de Belastingdienst.

Of de inhuur van uitzendkrachten voor gewone taken te maken heeft met de omstreden vertrekregeling die eind vorig jaar werd geëffectueerd, is niet duidelijk.

Lees verder

#financieeldagbl #belastingmedewerker #belastingdienst #dijselbloem #staatssecretaris

43 keer bekeken
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: