• admin

Nieuwsbrief 174-2017


Hoorzitting Tweede Kamer continuïteit belastingdienst en overleg GOBd


Vanavond was er een hoorzitting van de Kamercommissie Financiën over de gevolgen van de Investeringsagenda en de uitstroomregeling. Daarbij waren aanwezig de heer Borstlap, namens de Commissie Onderzoek Belastingdienst en onze nieuwe DG, Jaap Uijlenbroek, die antwoorden gaven op kritische vragen van de aanwezige kamerleden. Hetgeen als aandachtspunten werden benoemd, bevestigde een aantal belangrijke signalen die de AVB en de VHMF al jaren afgeven:

1. Geen toereikende sturingsinformatie.

2. Managementstijl, top-down.

3. Meer aandacht voor denkkracht en kritische tegenkracht.

4. Directeuren dienen zich toegankelijker op te stellen.

Belangrijk is de toezegging van de Staatssecretaris dat er wordt aangevangen met de werving van nieuwe deurwaarders. Deze toezegging werd door de DG, naar aanleiding van een vraag van de heer Bashir, bevestigd.

Morgen heeft de AVB een kennismakingsgesprek met de nieuwe DG, waar wij de pijnpunten binnen het handhavingsproces naar voren zullen brengen en met aanbevelingen zullen komen voor oplossingen op korte termijn.

brief GOBd

#JaapUijlenbroek #belastingdienst #wervingbelastingdeurwaarders #avb #staatssecretaris

0 keer bekeken
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: