• admin

Nieuwsbrief 171-2016


Cannock Chase in de fout en strenger toezicht op foute incassobureaus


Cannock Chase in de Fout

Zoals u wellicht nog weet heeft Cannock Chase destijds het Onderzoek Externe Invordering (OEI) bij de belastingdienst mogen uitvoeren. De AVB heeft zich vanaf het begin uitgesproken tegen een onderzoek door privaatrechtelijke partijen om de invordering bij de belastingdienst te kunen verbeteren. Belangrijkste argumenten voor de AVB waren voornamelijk de privacy en de oncontroleerbare en bedenkelijke werkwijzen van dergelijke organisaties.

Zoals u uit onderstaand bericht dat op de website van Cannock Chase is geplaatst kunt opmaken, heeft Cannock Chase zich schuldig gemaakt aan procedurele fouten. In het persbericht wordt slechts één aspect van de “gemaakte fouten” benoemd. Graag zouden wij weten welke andere aspecten onder de noemer “procedurele fouten” vallen. Bepaalde signalen uit betrouwbare bron geven aanleiding om te denken dat ook op het gebied van de privacy en met het raadplegen van informatiebronnen onzorgvuldig is omgegaan. De vraag moet worden gesteld of Cannock Chase deze handelswijze ook bij de posten die door de belastingdienst in Nederland zijn aangeleverd heeft gehanteerd.

Deze vraag zal door de AVB bij de Staatsseceretaris worden neergelegd, aangezien de opdracht voor de pilot OEI voortvloeide uit een politieke opdracht.

Bericht Cannock Chase

Belgische particuliere debiteuren, die een vordering uit Nederland via een incasso van Cannock Chase hebben betaald kunnen zich bij ons melden zodat we de vordering kunnen terugbetalen. Helaas hebben we geconstateerd dat we bij incassowerkzaamheden onder Belgische particulieren procedurele fouten hebben gemaakt. Zo hebben we nagelaten ons in te schrijven bij het register Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Zowel onze opdrachtgevers als de debiteuren moeten ervan uit kunnen gaan dat onze processen van onbesproken kwaliteit zijn. Conform ons stringente beleid omtrent de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving hebben we besloten om de vorderingen aan Belgische particulieren terug te betalen.

Het betreft voornamelijk parkeernaheffingen van Nederlandse gemeenten voor Belgische automobilisten. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

Lees hieronder de voorwaarden om aanspraak te maken op terugbetaling.

Voorwaarden voor terugbetaling

1. Er is mij persoonlijk en direct een vordering opgelegd namens een Nederlandse gemeente of lokale overheid. 2. Ik heb hiervoor een aanmaning ontvangen van Cannock Chase Public (of van haar rechtsvoorganger Mandaat BV) en deze is door mij voldaan in de periode 2005 tot heden. 3. Ik was ten tijde van het opleggen van de vordering woonachtig in België.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet ontvangen we graag onderstaande gegevens van u zodat we uw betaling in onze administratie kunnen verifiëren.

• Volledige naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam): • Adresgegevens België (ten tijde van de vordering): • Telefoonnummer: • E-mailadres: • Bankrekeningnummer waar de afschrijving van de vordering heeft plaatsgevonden: • Bankrekeningnummer voor het terugstorten van de vordering (IBAN): • Bedrag vordering: • Kopie bankafschrift(en) als bijlage(n)

Deze gegevens kunt u, bij voorkeur, per email bij ons aanleveren via vorderingenbelgie@cannockchase.nl. Wilt u bovenstaande gegevens liever per post versturen, dan kan dat naar:

Cannock Chase Public Antwoordnummer 9330 6650 ZX DRUTEN Nederland

Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk terug te komen op uw verzoek. Heeft u al eerder vragen, dan kunt u ons tijdens kantooruren bellen via het gratis telefoonnummer +3278485039.

Strenger toezicht op foute incassobureaus

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaan strenger toezien op foute incassobureaus. Volgens de toezichthouders doen veel incassobureaus regelmatig dingen die niet mogen.

Zo zetten veel incassobureaus de consument onder druk door te dreigen met maatregelen die zij niet mogen nemen, zoals het inhouden van loon. Ook proberen ze betalingsachterstanden te innen van facturen of vervolgzendingen waar de klant nooit mee heeft ingestemd.

Kwetsbare groepen

Volgens de toezichthouders zijn het vooral mensen met een laag inkomen en veel schulden waarbij de incassobureaus oneerlijk handelen. Om die kwetsbare groepen weerbaarder te maken, start de ACM een campagne. Ze roepen gedupeerden op zich te melden.

Op een website wordt onder andere een checklist gezet waarmee mensen kunnen controleren of het incassobureau zich aan de regels houdt. En er staan voorbeeldbrieven die de klanten naar het incassobureau kunnen sturen. Ook medewerkers en oud-medewerkers van incassobureaus wordt gevraagd zich te melden met informatie over foute incassopraktijken. Dat kan ook anoniem. Gaan incassobureaus over de schreef, dan kunnen ze een boete krijgen van 900.000 euro per overtreding, zegt directeur Bernadette van Buchem van de ACM.

Slechte leningen

Ook op de verstrekkers van leningen zelf gaat de AFM strenger toezien. Als een incassobureau de betalingsachterstand op een lening overneemt en het geld probeert te vorderen, heeft dat bureau een vergunning nodig.

De AFM wil dat de kredietverstrekkers hun ‘slechte leningen’ minder makkelijk doorverkopen aan incassobureaus. Ook blijft de AFM de oorspronkelijke uitlener aanspreken op de fouten die het incassobureau maakt.

Oneigenlijke kosten

Joke de Kock van de NVVK, de branchevereniging van schuldhulpverlening noemt de stappen van de toezichthouders belangrijk. “We zien dagelijks burgers die in de problemen zijn gekomen, omdat er veel kosten in rekening worden gebracht door incassobureaus”, zegt ze.

Volgens haar is het zowel in het belang van degene met schulden als de schuldeiser dat alle bedragen precies kloppen en terecht in rekening worden gebracht. Ze zegt: “Als de hoofdsom met oneigenlijke kosten wordt verhoogd hebben ook de oorspronkelijke schuldeisers hier last van, omdat zij minder terugbetaald krijgen.”

#cannockchase #fouteincassobureaus #AVB #privacy #belastingdienst

53 keer bekeken
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: