Samen bereiken we meer

 

De AVB is een vakorganisatie voor belastingdeurwaarders en invorderaars. Wij zijn een vereniging van en vóór vakmensen.

 

De bestuursleden zijn zelf werkzaam als invorderaar of deurwaarder. Door ons grote netwerk zijn wij tijdig op de hoogte van nieuw te vormen wetgeving of beleid en de daarbij behorende knelpunten. Wij zijn als vereniging dan ook een volwaardige en serieuze gesprekspartner met het hoger management. Ons uitgangspunten zijn samen, verbinden en vertrouwen. Wij zijn een stem voor de werkvloer die gehoord wordt.

 

De AVB is aangesloten bij de vakbond CMHF op deze manier kunnen wij de rechtspositionele belangen van onze leden vertegenwoordigen in het Departementaal Georganiseerd overleg (DGO). De CMHF onderhandelt met de werkgever over betere arbeidsvoorwaarden. 

Daarnaast onderhoudt de AVB contact met de medezeggenschapsraad.

Over Ons

Samen Doen!

De deurwaarder en de invorderaar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De AVB hecht grote waarde aan deze verbinding tussen de medewerkers die zich bezig houden met de invordering. Een goede invordering begint bij het onderlinge contact tussen de medewerkers, pas dan kunnen kennis en expertise goed ingezet worden. De collega’s van het proces invordering zijn bevlogen collega’s en staan voor een goed kwaliteit van hun werk.

 

De AVB wil de collectiviteit in de invordering versterken. Wij zetten ons in om de kwaliteit van het werk te behouden en willen de professionele ruimte en de verdere uitholling van het proces invordering tegengaan. Wij zetten ons daarom in op verbinding, verbreding en vernieuwing.


De AVB zet in op gelijke kansen en ontwikkeling van talent binnen de invordering. AVB leden ontvangen maandelijks een overzichtelijke nieuwsbrief. Hierin worden de leden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op beleidsniveau, en vaktechnische ontwikkelingen. Wij vinden de input van leden belangrijk, en bieden onze leden dan ook de mogelijkheid om artikelen en onderwerpen voor deze nieuwsbrief aan te leveren. Via het discussie forum op de website kunnen leden ervaringen met elkaar delen. Het bestuur gebruikt dit medium eveneens om input aan leden te vragen over actuele ontwikkelingen.

 

Tevens wordt jaarlijks een symposium georganiseerd. Tijdens dit symposium komen de laatste ontwikkelingen in de invordering aan bod.

Het gaat om de mensen achter de invordering

De AVB komt naast het collectief belang ook op voor haar individuele leden en steunt haar leden bij problemen die zij ondervinden in de uitvoering van hun werk of hun rechtspositie. Wij vinden een dialoog met onze leden belangrijk.


De AVB is een laagdrempelige vakvereniging, leden kunnen zowel bij het bestuur als de regiovertegenwoordigers hun vragen stellen of hun probleem voorleggen.


Leden krijgen korting op diverse verzekeringen en kunnen tevens gebruik maken van de expertise van advocatenkantoor Dijkgraaf.

 

Kortom: de AVB is er voor jou en door jou!

Het Bestuur
Voorzitter: Anja Haarnack-Coumans
Penningmeester: Rob Boon
Secretaris: Ilona Koene-Stender
aspirant bestuurslid: Wim Pouw
Regiovertegenwoordigers

Naam:

Jan Volkerink

Henry Berghorst

Coby van Ooyen-Welles

Eric Last

Kantoor:

Zwolle

Venlo

Arnhem

Utrecht

Geïnteresseerd?
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: