/

Enquête

By | 7 juli, 2016|Nieuws|Reacties staat uit voor Enquête

Logo-AVB_bewerkt-100

Digitale Nieuwsbrief
Nummer 165

In deze nieuwsbrief:

– Afschaffing contante betaling bij executieverkoop

– Digitaal is uit, persoonlijke benadering is in bij UWV

– Nieuwe wet voor malafide incassobureaus

(meer…)

By | 14 juli, 2016|Nieuws|Reacties staat uit voor

Amsterdam en Den Haag nemen innen boetes over van CJIB

Logo-AVB_bewerkt-100

Digitale Nieuwsbrief
Nummer 164

Amsterdam en Den Haag nemen innen boetes over van CJIB

Bron: Volkskrant 27 juni 2016

Den Haag en Amsterdam gaan boetes die gemeentelijke handhavers uitschrijven zelf innen. Ze kunnen daardoor de opbrengst houden en op den duur zelf bepalen hoe hoog de boetes zijn. Het zijn de eerste Nederlandse gemeentes die deze stap zetten.

Gemeenteljke handhavers in Amsterdam en Den Haag delen per 1 januari 2017 geen ‘strafbeschikkingen’ meer uit bij overlast – variërend van rommel op straat gooien tot softdrugs gebruiken in het openbaar – maar ‘bestuurlijke boetes’.

Nu verloopt de inning van de boetes nog via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De opbrengst verdwijnt in de schatkist van het Rijk. De gemeenten kregen per boete 25 tot 40 euro teruggestort, maar vorig jaar is dat afgeschaft als bezuinigingsmaatregel.

(meer…)

By | 4 juli, 2016|Nieuws|Reacties staat uit voor Amsterdam en Den Haag nemen innen boetes over van CJIB

Aanpassing regeling vrijwillige fase Belastingdienst

De Belastingdienst heeft vandaag met de vakbonden een akkoord bereikt over het aanpassen van de vertrekregeling voor het personeel.

De Belastingdienst gaat moderner en innovatiever werken. Hiervoor is de Investeringsagenda opgestart, een omvangrijke operatie in een dienst met 30.000 medewerkers.

Door deze veranderingen verdwijnt eenvoudiger werk. Hierdoor wordt de Belastingdienst circa 5000 fte kleiner en worden 1500 nieuwe medewerkers met kennis van moderne technieken aangenomen. Het merendeel voor het toezicht, een klein deel voor data-analyse.
Voor de mensen die vertrekken is in gezamenlijk overleg met de vakbonden een vertrekregeling opgesteld. Tot nu toe hebben zich circa 5000 medewerkers zich aangemeld voor deze regeling. Om de continuïteit van de belangrijkste werkprocessen van de Belastingdienst te waarborgen heeft de directeur-generaal in nauw overleg met de bonden de regeling aangepast en zal de vrijwillige fase per 1 september 2016 sluiten.

By | 28 juni, 2016|Informatie|Reacties staat uit voor Aanpassing regeling vrijwillige fase Belastingdienst

Nieuwsbrief AVB

Logo-AVB_bewerkt-20

Digitale Nieuwsbrief AVB
Nummer 161

Resultaat aanpassing regeling vrijwillige fase

Gesprek AVB/VHMF met de DG

Brief CMHF Sector Rijk aan de politiek (meer…)

By | 28 juni, 2016|Nieuws|Reacties staat uit voor Nieuwsbrief AVB

Extra geld voor betere schuldhulpverlening

2012-01-04 12:46:08 ILLUSTRATIE - Gepensioneerde dame bekijkt een stapel rekeningen. De pensioenuitkeringen dreigen volgend jaar verlaagd te worden. ANP XTRA ROOS KOOLE

                                Foto ANP 

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor een betere schuldhulpverlening. Ze wil bereiken dat mensen die er zelf niet in slagen hun schulden af te lossen, vaker op de juiste manier worden geholpen.

“Mensen mogen zich niet in de steek gelaten voelen”, zegt de bewindsvrouw. Volgens de wet moet een gemeente bij iedereen die aanklopt om hulp, individueel bepalen welke hulp het beste past. Klijnsma vreest dat dit nog weleens misgaat, al gaat er ook heel veel goed.

Daarom wil ze onderzoek naar de toegankelijkheid van schuldhulpverlening in de praktijk. De professionaliteit van de schuldhulpverlening moet omhoog en de registratie van de problematiek verbeterd.

Ander systeem

De Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart (sociale zaken) pleit voor een ander systeem van schuldhulpverlening.

”Staatssecretaris Klijnsma wil investeren in de kwaliteit van het dweilen, Amsterdam wil de kraan dichtdraaien. Zolang we de oorzaken van de schuldenproblematiek niet aanpakken, de vaste lasten voor mensen vaak te hoog zijn, het moeilijk is om toeslagen aan te vragen en we een belastingdienst hebben die niet meewerkt, worden we het probleem nooit de baas.”

Bron: NU.nl 27/6/16

By | 27 juni, 2016|Informatie|Reacties staat uit voor Extra geld voor betere schuldhulpverlening

Wiebes: Belastingdienst mag naam tipgevers geheimhouden

 Staatssecretaris Wiebes ANP

Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt niet dat de Belastingdienst rechters heeft misleid in de zaak rond een belangrijke tipgever over zwartspaarders.

Gisteren meldde Nieuwsuur dat de Belastingdienst rechters om de tuin had geleid door afspraken uit het contract met de tipgever in de rechtszaak zwart te maken. Volgens de fiscus was dat gedaan omdat er anonimiteit beloofd was. Uit de originele documenten bleek echter dat de Belastingdienst anonimiteit juist niet kon garanderen.

Volgens Wiebes had de Belastingdienst het recht om de informatie voor de rechtbank geheim te houden. Ook is er volgens hem met de tipgever wel degelijk anonimiteit afgesproken. “Maar in dit soort overeenkomsten kunnen geen absolute garanties worden gegeven. Als je iets aan processtukken toevoegt, is er de kans dat er toch dingen op straat komen te liggen. Daarom is destijds door de Belastingdienst ervoor gekozen om die informatie niet openbaar te maken.”

Afschrikken

Wiebes vindt het belangrijk dat tipgevers zich anoniem kunnen melden bij de fiscus. “Als we namen van tipgevers gaan bekendmaken, dan kan het voor sommige tipgevers grote moeilijkheden opleveren en kan het nieuwe tipgevers echt afschrikken. Daar moeten we wat mij betreft niet aan beginnen.”

Hij benadrukt dat het uiteindelijk aan de rechter is om genoegen te nemen met zwartgelakte documenten en dat was volgens hem in deze kwestie zo.

Bron: ANP-NOS

By | 26 april, 2016|Nieuws|Reacties staat uit voor Wiebes: Belastingdienst mag naam tipgevers geheimhouden

Verslag van de Invorderingsdag 2015: The endless river

Beste leden van de AVB,

Hierbij het verslag van wederom een lange maar geslaagde invorderingsdag.
De resultaten uit de emotiemeting zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Verslag Invorderingsdag 2015

(meer…)

By | 17 november, 2015|Nieuws|0 Comments

Consumentenbond wil strenger toezicht op incassobureaus

consumentenbond-wil-strenger-toezicht-incassobureausDe Consumentenbond wil dat er wettelijke toetredings- of opleidingseisen komen voor incassobureaus. Ook wil de belangenorganisatie dat de sector gecontroleerd gaat worden door een toezichthouder.

(meer…)

By | 10 november, 2015|Nieuws|0 Comments

Incassobureaus vaak in de fout

Er is veel mis in de incassobranche. Incassobureaus zetten geregeld consumenten op ontoelaatbare wijze onder druk om te betalen. Ook confronteren ze mensen met onterechte rekeningen en berekenen ze onterechte kosten. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een onderzoek naar de incassosector.

2012-01-04 12:46:08 ILLUSTRATIE - Gepensioneerde dame bekijkt een stapel rekeningen. De pensioenuitkeringen dreigen volgend jaar verlaagd te worden. ANP XTRA ROOS KOOLE

De ACM zegt dat de problemen voorkomen bij een brede groep incassobureaus. De bureaus worden niet bij naam genoemd. Vaak worden extra kwetsbare consumenten uit lagere inkomensgroepen met schulden gedupeerd.

De ACM onderzocht de sector onder meer op basis van klachten bij ConsuWijzer en op internetfora. Ook zijn bijna 400 geanonimiseerde incassobrieven bestudeerd, die de ACM kreeg van schuldhulpverleners.

‘Gratis’ proefpakket

Klachten bij ConsuWijzer gaan vaak over bedrijven die via incassobureaus proberen te verdienen aan oneerlijke verkooppraktijken.

Mensen krijgen dan bijvoorbeeld een gratis proefpakket en vervolgens ongevraagd nog een pakket waarvoor wel moet worden betaald. Via incassobureaus zetten de bedrijven dan mensen onder druk om de rekening alsnog te betalen.

Extra kosten

Ook brengen bureaus boven op de incassokosten een extra bedrag in rekening, terwijl dat niet mag. Verder zijn ze vaak onduidelijk over wat de kosten inhouden.

En bij 8 procent van de onderzochte incassobrieven oefenden bureaus ontoelaatbare druk uit. Zo dreigden ze met stappen die ze helemaal niet mogen ondernemen, zoals beslaglegging op een bankrekening of gedwongen verkoop van iemands inboedel.

Aanpak

De ACM gaat nu samen met de financiële toezichthouder AFM de sector aanpakken. Hoe ze dat precies doen, is nog niet besloten. “Het gaat niet om een paar rotte appels”, zegt ACM-bestuurslid Anita Vegter. “De problemen spelen breed in de branche, dus is ook een brede aanpak nodig.”

Incassobureaus kunnen uiteindelijk boetes krijgen als ze zich niet aan de regels houden. Consumenten kunnen een klacht over een incassobureau melden bij ConsuWijzer.

De Nederlandse Vereniging Van Incasso-Ondernemingen vindt de conclusies verontrustend. De branchevereniging gaat onderzoeken hoe de regels kunnen worden aangescherpt en hoe controles kunnen worden verbeterd. De vereniging geeft aan niet alle bureaus te kunnen controleren, omdat lang niet alle bureaus lid zijn.

(meer…)

By | 9 november, 2015|Nieuws|0 Comments
Load More Posts